Managing Board

Managing Board

Ing. Petr Kalaš – chairman

MVDr. Milena Vicenová

Mgr. Milena Jabůrková, MA

 

Supervisory Board

doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc. – chairman

Ing. Pavel Prior

Ing. Zdeněk Liška